Urval av fastigheter till salu just nu

Här finner du ett urval av fastigheter som vi har tillgång till just nu. För ytterligare information eller önskmål, kontakta oss!

4,9 ha havsnära mark i Matsalu Nationalpark
Fastigheten är belägen i Puise by, Ridala kommun, Läänemaa, och består av två skiften.
Det mindre skiftet om 1,9 ha gränsar till Östersjön, medan det större skiftet om 3 ha gränsar till byväg och är möjligt att bebygga. 485 m2 är klassat som bebyggd mark.
Hela fastigheten utgörs idag av obrukad inägomark.
En unik möjlighet att förvärva en fastighet i Matsalu Nationalpark som är möjlig att bebygga!
Katastrinummer: 67405:001:0061 och 67405:001:0062

Prisidé: Bud och intresseanmälan till Sven Andersson

32,9 ha skogs- och inägomark vid havet 50 km sydväst om Tallinn

Trevlig fastighet i ett skifte med gräns mot stranden vid Östersjön.
Arealen utgörs av 21,5 ha skogsmark, 5,1 ha åker, 1,7 ha äng och 4,6 ha övrig mark.
På fastigheten finns inga byggnader.
Tillgänglig med vägar både i norr och söder.
Goda möjligheter att både bedriva skogsbruk och bebygga fastigheten.
Vikesförrådet uppgår till 3511 m3sk, varav 2486 m3sk slutavverkningsskog, enligt skogsbruksplan upprättad 2014.
Virkesförrådet utgörs till ca 39% av gran, 29% björk, 28% klibbal, 3 % tall och 1% ask.
Katastrinummer: 56201:001:0340

Prisidé: SÅLD 20.09.2016

Unik strandfastighet på Ösel med stor potential


Fastigheten har en total areal om drygt 18 ha, och är belägen i Meiuste by i Leisi kommun, på öns norra del.
På fastigheten finns idag två mindre sommarstugor i enkelt men gott skick.
Större delen av fastigheten består av vacker, äldre, barrskog. I skogen finns trollska kallkällor, som även används till dricksvatten.
Fastigheten genomkorsas av allmän väg, vilket gör den åtkomlig året runt.
Virkesförrådet uppgår till 2908 m3sk, varav 2629 m3sk skog i slutavverkningsbar ålder, enligt skogsbruksplan upprättad 2014.
Virkesförrådet utgörs av ca 74% tall, 23% gran, 2% björk och 1% klibbal.
I norr gränsar fastigheten till en bad- och grillplats som underhålls av RMK (statsskogen), och i söder till Allika villa som bl a erbjuder semesterboende.
Stranden erbjuder härlig morgon och förmiddagssol!
På fastigheten har för länge sedan funnits en krog, och fastigheten har en väldigt intressant historia.
Fastigheten är helt perfekt för dig som vill utveckla den ytterligare med fokus på turism och semesterboende, men även för dig som söker en egen lugn oas vid havet!

Mer information om Ösel hittar du t ex här.

Information om Leisi finner du t ex på Wikipedia eller på kommunens egna hemsida.

SÅLD 04.09.2017


 

27,1 ha inägo- och skogsmark med hög bonitet, ca 22 km nordost om Tartu, Vara kommun, Põdra by.
Fastigheten ligger i ett väl arronderat skifte.
Inägomarken är sedan länge igenväxt med främst sälg, lämplig för skörd av biobränsle.
Skogen är främst bevuxen med asp och björk.
Total skogsmarksareal och virkesförråd enligt skogsbruksplan upprättad 2012 är 12,2 hektar och 1 768 m3sk.
Årlig tillväxt ca 118 m3sk.
Virkesförråd idag inklusive tillväxt är bedömd till 1 886 m3sk.
Bonitet I och II.

Begärt pris: 40 000 euro eller bud - SÅLD 07.04.2014

220 ha skogs- och åkermark sydväst om Tallinn och på Ösel
Ett fint paket bestående av tre fastigheter om totalt 209,4 hektar belägna mellan Tallinn och Haapsalu, samt en mindre fastighet på ön Ösel om 10,45 hektar.
Fastigheterna på fastlandet har en god arrondering, och passar bra som en brukningsenhet.
Goda möjligheter till skogsbruk och jakt.
Det totala virkesförrådet beräknas till ca 19 900 m3sk.
Fastigheterna kan förvärvas inklusive företag (dvs företaget inklusive fastigheter förvärvas)

Prisidé: Bud - SÅLD 07.04.2014

32,9 ha skogs- och åkermark i ett skifte ca 50 km sydost om Tallinn

Fastigheten Astilbe är belägen i Ardu by, har direkt åtkomst till bilväg, och ligger endast ett stenkast från stora vägen mellan Tallinn och Tartu.
I Ardu finns till exempel affär och vandrarhem.
Fastighetens totala areal fördelas på ca 14 ha åkermark, 18 ha skogsmark och 0,9 ha övrig mark. 
Virkesförrådet uppgår till ca 1 835 m3sk, huvudsakligen äldre tall- och granskog. På fastigheten finns även 3,1 ha nyligen röjd ungskog, samt 4,5 ha ha nytagna hyggen.
Åkermarken brukas och är utarrenderad till en lokal lantbrukare.
Katastrinummer: 36302:002:0406

Begärt pris: 80 000 euro - SÅLD 31.03.2015

237 ha sydost om Haapsalu

Paketet består av ett flertal fastigheter, fördelade på 19 skiften. Flera av dem gränsar till varandra.
Flertalet av fastigheterna är belägna sydost om Haapsalu, i Ridala och Martna kommuner (ca 200 ha).
Ett sammanhängande område om ca 37 ha är beläget strax norr om Lihula.
Arealen fördelas på ca 158 ha skogsmark, 44 ha ängsmark (till stor del beskogad), och 35 ha övrig mark.
Skogen är lövdominerad, med skog i alla huggningsklasser.
Virkesförrådet beräknas till ca 23 350 m3sk.
Paketet kan säljas som en enhet, eller delas upp i tre mindre paket belägna i Martna och Taebla kommun, Ridala kommun och Lihula kommun. 

Prisidé: 320 000 euro för hela paketet.  - SÅLD 09.05.2014
 

Strandtomt i idylliska Salmistu, Kuusalu kommun

Tomt om 3 286 m2 som sträcker sig ända ner till badstranden!
Området är beläget inom strandskyddsområde.
Ca 200 meter väster om Salmistu sadam.
Måste ses!
Katastrinummer: 35201:002:0528

Prisidé: 35 000 euro

Strandnära fastigheter i idylliska Salmistu, Kuusalu kommun

2 stycken skogsbeväxta fastigheter om 10 347 m2 och 6 614 m2. Belägna vid allmän väg.
Till största delen beskogade med äldre grandominerad blandskog. 
Ca 900 meter till badstrand och småbåtshamn i Salmistu.
Fina fastigheter med stora utvecklingsmöjligheter!
Katastrinummer: 35201:002:0525 och 35201:002:0527

Prisidé: 45 000 euro för båda.

49 hektar skogs- och åkermark på ön Hiiumaa (Dagö)

Fin fastighet med god arrondering, belägen på öns södra del, i Emmaste kommun. Fastigheten består av två områden. Ett större skogsdominerat område om ca 38 ha, och ett mindre åkerskifte om ca 11 ha.
Det totala virkesförrådet beräkas till ca 5 900 m3sk. Dominerande trädslag är björk, klibbal och ask.
Katastrinummer: 17501:004:0213; 17501:004:0214; 17501:004:0215; 17501:004:0216

SÅLD 24.01.2018